WEl COME TO DHYAS G.IN सदर वेबसाईट PHP, C++ Programming मध्ये तयार केलेली असल्याने chrome तसेच अन्य web browser व मोबाईल मध्येही चांगल्या प्रकारे चालेल.

Friday, March 21, 2014

ऑनलाईन टेस्ट ४

मित्रानो,

येथे तुम्ही "सामन्यज्ञानाच्या " 10 प्रश्नाची Online ई-टेस्ट देऊ शकता आणि त्या ई-टेस्ट चा ताबडतोब निकाल पाहू शकता..!

कृपया तुमचे नांव टाका:

1. भारताचा प्रजाकास्तक दिन कोणता?

१५ ऑगस्ट
२६ जानेवारी
१४ ऑगस्ट
यापैकी नाही


2. देशात कोणत्या राज्यामध्ये प्रथम पंचायत पद्धती लागू करण्यात आली?

मध्य प्रदेश
उत्तर प्रदेश
राज्यस्थान
यापैकी नाही


3. ग्राम पंचायतिचे अंदाजपत्रक कोण मंजूर करते?

ग्रामसभा
जिल्हा परिषद
पंचायत समिती
ग्राम पंचायत सदस्य


4. खालीलपैकी कोणते एक फळ नाही?

टोमाटो
बटाटा
आंबा
सफरचंद


5. अन्ननलिकेची लांबी किती से.मी. असते?

५० से.मी.
१०० से.मी.
२० से.मी.
२५ से.मी.


6. बीटी बियाणे कोणत्या पिकाशी संबंधित आहे?

ज्वारी
कापूस
सोयाबीन
गहू


7. गव्हावरील तांबेरा रोग कशामुळे होतो?

विषाणू
जिवाणू
कवक
ब्रायोफायाटा


8. जलद गतीने वाढणारेझाड कोणते?

साग
निलगिरी
नारळ
पाईन


9. 85 या संख्येचा शेकडा 20 किती?

17
14
15
16


10. घटक राज्याचा नाममात्र प्रमुख कोण असतो?

मुख्यमंत्री
राज्यपाल
उपमुख्यमंत्री
यापैकी नाही


इतरांनाही या वेब साइट विषयी सांगा www.dhyasg.blogspot.com...

No comments:

Post a Comment

आपल्या सूचना व प्रतिक्रिया नोंदवा

सदर वेबसाईट PHP, C++ Programming मध्ये तयार केलेली असल्याने chrome तसेच अन्य web browser व मोबाईल मध्येही चांगल्या प्रकारे चालेल.
वेबसाईट डिझाईन श्री.संदिप बलभिम वाघमोरे
  • मो.९८८१५४९३४०