WEl COME TO DHYAS G.IN सदर वेबसाईट PHP, C++ Programming मध्ये तयार केलेली असल्याने chrome तसेच अन्य web browser व मोबाईल मध्येही चांगल्या प्रकारे चालेल.

Thursday, January 30, 2014

बडबड गीते

अडगुलं मडगुलं सोन्याचं कड्गुल रुप्याचा वाळा तान्ह्या बाळा टीट लावू :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) एवढा मोठ्ठा भोपळा आकाराने वाटोळा त्यात बसली म्हातारी म्हातारी गेली लेकीकडे लेकीने केले लाडू लाडू झाले घट्ट म्हातारी झाली लठ्ठ :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) ;D :D येरे येरे पावसा तुला देतो पैसा पैसा झाला खोटा पाऊस आला मोठ्ठा :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) ;D :D येग येग सारी माझे मडके भरी सर आली धावून मडके गेले वाहून :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) ;D :D चांदोबा चांदोबा भागलास का निंबोणीच्या झाडामागे लपलास का निम्बोणीचे झाड करवंदी मामाचा वाडा चिरेबंदी मामाच्या वाड्यात येऊन जा तूप रोटी खावून जा तुपात पडली माशी चांदोबा राहिला उपाशी :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) ;D :D एक होतं झुरळ चालत नव्हतं सरळ..! तिकडून आली बस... बसमध्ये बसलं, तिकीट नाही काढलं.... तिकीटचेकरने पाहीलं, चिमटीत धरून फ़ेकलं.....!!! :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) ; : मी मुद्दाम पोस्ट केलीयेत वाटतं कि हा वारसा असाच पुढे चालत राहावा ....कारण आजकाल च्या मुलांना ENGLISH POEMS शिकवल्या जातायत ... आणि त्यामुळे "मराठी" मागे पडत चाललंय .... सगळ्या मराठी वाचकांना (आई/ बाबांना आणि भावी आई/ बाबांना ) विनंती आहे कि मुलांना English poems सोबत मराठी बडबडगीते पण शिकवा ... इतरांनाही या वेब साइट विषयी सांगा www.dhyasgunvattecha.blogspot.com...

No comments:

Post a Comment

आपल्या सूचना व प्रतिक्रिया नोंदवा

सदर वेबसाईट PHP, C++ Programming मध्ये तयार केलेली असल्याने chrome तसेच अन्य web browser व मोबाईल मध्येही चांगल्या प्रकारे चालेल.
वेबसाईट डिझाईन श्री.संदिप बलभिम वाघमोरे
  • मो.९८८१५४९३४०