WEl COME TO DHYAS G.IN सदर वेबसाईट PHP, C++ Programming मध्ये तयार केलेली असल्याने chrome तसेच अन्य web browser व मोबाईल मध्येही चांगल्या प्रकारे चालेल.

Wednesday, December 25, 2013

शाळा सोडल्याचा दाखला मिळण्यासाठी प्रकिया

मुख्याध्यापकांचा नांवे साध्या कागदावर अर्ज करावा. त्यावर ज्याचा दाखला हवा आहे. त्या विद्यार्थांचे नांव, इयत्ता, शाळा सोडल्यांचे वर्ष इत्यादी नमूद करावे.

5 comments:

  1. आणि सर शाळा सोडल्याचा दुबार दाखला काढण्याची काय प्रोसेस आहे?

    ReplyDelete
  2. मला 100रू च्या स्टँप पेपर वर affidavit मागितले.

    ReplyDelete

आपल्या सूचना व प्रतिक्रिया नोंदवा

सदर वेबसाईट PHP, C++ Programming मध्ये तयार केलेली असल्याने chrome तसेच अन्य web browser व मोबाईल मध्येही चांगल्या प्रकारे चालेल.
वेबसाईट डिझाईन श्री.संदिप बलभिम वाघमोरे
  • मो.९८८१५४९३४०