WEl COME TO DHYAS G.IN सदर वेबसाईट PHP, C++ Programming मध्ये तयार केलेली असल्याने chrome तसेच अन्य web browser व मोबाईल मध्येही चांगल्या प्रकारे चालेल.

Thursday, July 16, 2015

सरल प्रणाली मधील भरण्याची माहीती


शाळा, शिक्षक व विद्यार्थी या करीता माहिती फ़ॉरमॅट Download करण्यासाठी खालील Download या शब्दावर क्लिक करा. 
   
शाळा माहीती संकलन प्रपत्र
विद्यार्थी माहीती संकलन प्रपत्र
शिक्षक माहीती संकलन प्रपत्र
इतरांनाही या वेब साइट विषयी सांगा www.dhyasg.in

No comments:

Post a Comment

आपल्या सूचना व प्रतिक्रिया नोंदवा

सदर वेबसाईट PHP, C++ Programming मध्ये तयार केलेली असल्याने chrome तसेच अन्य web browser व मोबाईल मध्येही चांगल्या प्रकारे चालेल.
वेबसाईट डिझाईन श्री.संदिप बलभिम वाघमोरे
  • मो.९८८१५४९३४०