WEl COME TO DHYAS G.IN सदर वेबसाईट PHP, C++ Programming मध्ये तयार केलेली असल्याने chrome तसेच अन्य web browser व मोबाईल मध्येही चांगल्या प्रकारे चालेल.

Friday, February 7, 2014

उत्तरे

[प्र.१] स्थानिक स्वराज्य संस्था सुरु करणारे भारतातील पहिले राज्य कोणते? ४] राजस्थान [प्र.2] जैवविविधतेमध्ये खालीलपैकी कोणत्या गोष्टीचा समावेश होत नाही? ४] वन विविधता [प्र.३] जागतिक जैवविविधता संवर्धन दिन केव्हा साजरा केला जातो ? ३] २४ नोव्हेंबर इतरांनाही या वेब साइट विषयी सांगा www.dhyasgunvattecha.blogspot.com...

No comments:

Post a Comment

आपल्या सूचना व प्रतिक्रिया नोंदवा

सदर वेबसाईट PHP, C++ Programming मध्ये तयार केलेली असल्याने chrome तसेच अन्य web browser व मोबाईल मध्येही चांगल्या प्रकारे चालेल.
वेबसाईट डिझाईन श्री.संदिप बलभिम वाघमोरे
  • मो.९८८१५४९३४०