WEl COME TO DHYAS G.IN सदर वेबसाईट PHP, C++ Programming मध्ये तयार केलेली असल्याने chrome तसेच अन्य web browser व मोबाईल मध्येही चांगल्या प्रकारे चालेल.

Wednesday, December 11, 2013

१.My Computerवर राईट क्लिक करा. २. त्यानंतरManageवर क्लिक करा. ३. आता डाव्या बाजूला Storage च्या खाली..."Disk Defragmenter" वर क्लिक करा. ४. आता तळाला "Defragment" वर क्लिक करा. ५. आपल्याला आपल्या संगणकाचा स्पीड वाढला असल्याचे दिसून येईल. असं केल्याने तुमच्या संगणकाचा स्पीड, गती वाढेल असा दावा मी करणार नाही. पण काहिशी मदत ही नक्कीच होईल, असं मला वाटतं. तुम्हाला स्वतःला जर संगणकाचा स्पीड वाढवण्याचा एखादा सोपा उपाय माहित असेल, तर तो इथल्या सर्व वाचकांबरोबर जरुर शेअर करा. त्यामुळे सगळ्यांनाच मदत होईल. आपणास हे देखील

No comments:

Post a Comment

आपल्या सूचना व प्रतिक्रिया नोंदवा

सदर वेबसाईट PHP, C++ Programming मध्ये तयार केलेली असल्याने chrome तसेच अन्य web browser व मोबाईल मध्येही चांगल्या प्रकारे चालेल.
वेबसाईट डिझाईन श्री.संदिप बलभिम वाघमोरे
  • मो.९८८१५४९३४०