WEl COME TO DHYAS G.IN सदर वेबसाईट PHP, C++ Programming मध्ये तयार केलेली असल्याने chrome तसेच अन्य web browser व मोबाईल मध्येही चांगल्या प्रकारे चालेल.

Thursday, September 4, 2014

शिक्षक दिन

अविरतपणे ज्ञानदानाचे , प्रत्येक विद्यार्थ्याला आपलेसे करून त्याला घडवण्याचे पवित्र कार्य करणार्‍या सर्व गुरुजनाना शिक्षकदिना निमित्त                                                                            माझे त्रिवार वंदन .......! 




इतरांनाही या वेब साइट विषयी सांगा www.dhyasg.blogspot.com...

No comments:

Post a Comment

आपल्या सूचना व प्रतिक्रिया नोंदवा

सदर वेबसाईट PHP, C++ Programming मध्ये तयार केलेली असल्याने chrome तसेच अन्य web browser व मोबाईल मध्येही चांगल्या प्रकारे चालेल.
वेबसाईट डिझाईन श्री.संदिप बलभिम वाघमोरे
  • मो.९८८१५४९३४०