WEl COME TO DHYAS G.IN सदर वेबसाईट PHP, C++ Programming मध्ये तयार केलेली असल्याने chrome तसेच अन्य web browser व मोबाईल मध्येही चांगल्या प्रकारे चालेल.

Monday, February 24, 2014

प्रश्नांचे प्रकार


प्रश्नांचे प्रकार १.    मुक्तोत्तरी प्रश्न – या प्रश्नांच्या प्रतिसादाला मर्यादा नसते.विद्यार्थी मुक्तपणे उत्तरे देऊ शकतो.
  उदा. १०० बेरीज येणार्र्या कोणत्याही दोन संख्या लिहा.
 २.   विचारांना चालना देणारे प्रश्न्न:  या विभागात दोन प्रकार आहेत.
१.    सर्जनशीलतेला वाव देणारे प्रश्न : विद्यार्थ्यांना  या प्रकारच्या प्रश्नां मध्ये नावीन्यपुर्ण विचरांना / कृतीला चालना देणारे प्रश्न असतात.
 उदा. मानवाला डोळे नसते तर काय झाले अ‍सते ?
       गोष्ट पुर्ण करा.

२.चिकित्सक विचारांना वाव देणारे प्रश्न : चिकित्सक प्रतिसादाची अ‍पेक्षा असते .
उदा. पाऊस पडला नाही तर त्याचे काय परिणाम होतील ?
३ उपायोजनात्मक प्रश्न :ज्ञानाचा व्यवहारात उपयोग करता येईल असे प्रश्न
उदा. वाक्यात उपयोग करा.
        मला आशा आहे की , हा लेख आपल्याला प्रश्नपत्रिका निर्मिती
 करण्यासाठी निश्चितच उपयोगी पडेल,                    
                        - श्री. संदिप बलभीम वाघमोरे
इतरांनाही या वेब साइट विषयी सांगा www.dhyasg.blogspot.com...

No comments:

Post a Comment

आपल्या सूचना व प्रतिक्रिया नोंदवा

सदर वेबसाईट PHP, C++ Programming मध्ये तयार केलेली असल्याने chrome तसेच अन्य web browser व मोबाईल मध्येही चांगल्या प्रकारे चालेल.
वेबसाईट डिझाईन श्री.संदिप बलभिम वाघमोरे
  • मो.९८८१५४९३४०