WEl COME TO DHYAS G.IN सदर वेबसाईट PHP, C++ Programming मध्ये तयार केलेली असल्याने chrome तसेच अन्य web browser व मोबाईल मध्येही चांगल्या प्रकारे चालेल.

Sunday, February 23, 2014

वयानुरुप समकक्ष वर्गात प्रवेश


वयानुरुप समकक्ष वर्गात प्रवेश घेणारे मुल व त्याची इयत्ता

वय         इयत्ता

६+                पहिली     
७+           दुसरी
८+           तिसरी
९+           चौथी
१०+          पाचवी
११+          सहावी
१२+          सातवी
१३+          आठवी 

- श्री. संदिप बलभीम वाघमोरे 

         

इतरांनाही या वेब साइट विषयी सांगा www.dhyasg.blogspot.com...

No comments:

Post a Comment

आपल्या सूचना व प्रतिक्रिया नोंदवा

सदर वेबसाईट PHP, C++ Programming मध्ये तयार केलेली असल्याने chrome तसेच अन्य web browser व मोबाईल मध्येही चांगल्या प्रकारे चालेल.
वेबसाईट डिझाईन श्री.संदिप बलभिम वाघमोरे
  • मो.९८८१५४९३४०