WEl COME TO DHYAS G.IN सदर वेबसाईट PHP, C++ Programming मध्ये तयार केलेली असल्याने chrome तसेच अन्य web browser व मोबाईल मध्येही चांगल्या प्रकारे चालेल.

Friday, February 28, 2014

विदयार्थ्यासाठी योगासने


विद्यार्थी नियमितपणे करु शकतील अशी सहज सोपी व उपयुक्त अशी योगासने यांत दिली आहे. आपण सर्वाँनी याचा फायदा घ्यावा.

इतरांनाही या वेब साइट विषयी सांगा www.dhyasg.blogspot.com...

1 comment:

आपल्या सूचना व प्रतिक्रिया नोंदवा

सदर वेबसाईट PHP, C++ Programming मध्ये तयार केलेली असल्याने chrome तसेच अन्य web browser व मोबाईल मध्येही चांगल्या प्रकारे चालेल.
वेबसाईट डिझाईन श्री.संदिप बलभिम वाघमोरे
  • मो.९८८१५४९३४०