WEl COME TO DHYAS G.IN सदर वेबसाईट PHP, C++ Programming मध्ये तयार केलेली असल्याने chrome तसेच अन्य web browser व मोबाईल मध्येही चांगल्या प्रकारे चालेल.

Thursday, January 2, 2014

आरटीई अॅक्ट शाळेची प्रगति

दिल्ली येथे आरटीई अॅक्ट लागू झाल्यापासून शाळेची प्रगति , आलेले अडथडे , शिफारस ई. बाबतीत राष्ट्रीय चर्चासत्र दिल्ली येथे आयोजित केले आहे त्यासाठी महाराष्ट्रातील 5 शाळेचे प्रतींनिधी बोलावले आहे

No comments:

Post a Comment

आपल्या सूचना व प्रतिक्रिया नोंदवा

सदर वेबसाईट PHP, C++ Programming मध्ये तयार केलेली असल्याने chrome तसेच अन्य web browser व मोबाईल मध्येही चांगल्या प्रकारे चालेल.
वेबसाईट डिझाईन श्री.संदिप बलभिम वाघमोरे
  • मो.९८८१५४९३४०