WEl COME TO DHYAS G.IN सदर वेबसाईट PHP, C++ Programming मध्ये तयार केलेली असल्याने chrome तसेच अन्य web browser व मोबाईल मध्येही चांगल्या प्रकारे चालेल.

Monday, December 23, 2013

शालेय परिपाठ

शालेय परिपाठ १) सफाई २)राष्ट्रग ीत ३) प्रतिज्ञा ४)संविधान ५) स्तोत्र ६) प्रर्थना ७) श्लोक ८) भजन ९) दिनांक, वार ,सुविचार इ. १०) दिनविशेष ११)बातम्या १२) बोधकथा १३) दोन नवीन इंग्रजी शब्द १४) समूह गित १५) पसायदान १६) मौन

2 comments:

आपल्या सूचना व प्रतिक्रिया नोंदवा

सदर वेबसाईट PHP, C++ Programming मध्ये तयार केलेली असल्याने chrome तसेच अन्य web browser व मोबाईल मध्येही चांगल्या प्रकारे चालेल.
वेबसाईट डिझाईन श्री.संदिप बलभिम वाघमोरे
  • मो.९८८१५४९३४०