WEl COME TO DHYAS G.IN सदर वेबसाईट PHP, C++ Programming मध्ये तयार केलेली असल्याने chrome तसेच अन्य web browser व मोबाईल मध्येही चांगल्या प्रकारे चालेल.

Monday, December 16, 2013

एका विचारवंताने असे म्हटले आहे की, ‘विद्यार्थ्यांची उंची शिक्षकांच्या उंचीपेक्षा जास्तअसू शकत नाही. शिक्षकांची उंची समाजाच्या उंचीपेक्षा जास्त असू शकत नाही. समाजाची उंची त्याला दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणापेक्षा जास्त असू शकत नाही.’ याचा मथितार्थ असा – विद्यार्थी, शिक्षक, समाज आणि शिक्षण यांचा एक परस्परअनोन्य असा संबंध आहे.

No comments:

Post a Comment

आपल्या सूचना व प्रतिक्रिया नोंदवा

सदर वेबसाईट PHP, C++ Programming मध्ये तयार केलेली असल्याने chrome तसेच अन्य web browser व मोबाईल मध्येही चांगल्या प्रकारे चालेल.
वेबसाईट डिझाईन श्री.संदिप बलभिम वाघमोरे
  • मो.९८८१५४९३४०